Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Allard Besse for De Stentor
Nov 09 ’18

Lijstjes

Allard Besse is hoofdredacteur van de Stentor

Ach, je wordt doodgegooid met lijstjes. Met de beste, en dus ook met de slechtste. Met een hoogste, en dus ook een laagste. Elk jaar eenzelfde strijd, met winnaars, en dus ook met verliezers.

De makers van de lijstjes worden overladen met lof…

auteur

Get notified of new articles from this auteur