Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Kiel for Vice
Dec 07 ’21

Nederlandse bedrijven mogen hasj maken, maar kunnen ze dat wel?

Goeie hasj uit India kan ruiken alsof er een complete bloemenweide uit het zakje komt opstijgen. Aan Nederlandse hasj zit daarentegen nauwelijks smaak.

Cannabis wordt al duizenden jaren gebruikt omdat het een van de meest veelzijdige planten is die be…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tom Kiel

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer