Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 21 ’20

Stormloop naar de kust blijft uit — Wie een tweede verblijf heeft, mag daar sinds woensdagavond opnieuw naartoe. Heel wat mensen profiteerden van het goede weer om dit verlengd weekend naar hun tweede verblijf aan de kust af te zakken. Maar een grote overrompeling was het niet.