Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 08 ’21

Zierikzee — Corina van der Vliet op één bij PvdA

Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar, neemt Petri d'Anjou plaats op de reservebank van de PvdA Schouwen-Duiveland. Corina van der Vliet-Hart (foto) uit Zierikzee is naar voren geschoven als nieuwe lijsttrekker.

Zaterdag hebben …

auteur

Get notified of new articles from this auteur