Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tim Geurts for De Limburger
Jan 11 ’22

Brute Friterie van sterrenkok Hans van Wolde keert terug: ‘Er is al naar panden gekeken voor een vaste plek’

Het was vorig jaar een groot succes, de sterrenfriet van chef-kok Hans van Wolde. Goed nieuws voor de liefhebbers: het succesnummer keert terug.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Tim Geurts

De Limburger, De Telegraaf, de Gelderlander