Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Theo Giele for AD
Jul 29 ’21

CDA kritisch: ‘Proef met vissen in windparken is te beperkt en dreigt een gemiste kans te worden’

DEN HAAG - CDA-Kamerleden Derk Boswijk en Joba van den Berg vrezen dat het uitsluiten van twee kansrijke vismethoden binnen de windparken voor de Zeeuwse kust het vertrouwen van de visserij in de overheid geen goed doet. Ze spreken van ‘een gemiste k…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Theo Giele

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden