Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 15 ’21

Kan kwijtschelding van schulden de problemen van prille democratie Soedan verhelpen?

Is schulden van Soedan kwijtschelden een goed idee? ‘Alleen belangen tellen.’ Waar het om gaat, is de internationale competitie met de Afrikaanse grondstoffen als inzet, én de race om Afrika als markt voor de export.

Christopher Michel (CC BY 2.0)

Frankrijk is bereid om 5 miljard dollar aan Soedan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur