Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 28 ’21

Zo bereid je je kind voor op winteruur en 2 andere belangrijke feiten over kinderen en slaap

Wist je dat je van jongs af aan al ochtend- en avondtypes kan onderscheiden? En dat de overgang naar winteruur niet zo problematisch is voor je mini als je misschien wel vreest? Psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders van ‘Start to Sleep’ deelt 3…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Valerie Wauters

7sur7, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, HLN