Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timo Nijssen for de Volkskrant
May 04 ’21

Gadgetdesk - Test Netatmo Slimme Deurbel — Visite in het vizier

Bij deze slimme deurbel van Netatmo kijkt er geen techgigant mee: de beelden worden niet in de cloud opgeslagen.

Wie een slimme videodeurbel zoekt, komt al gauw uit bij de Ring en Nest Hello. Dat zijn apparaatjes van Amazon en Google die hun beeldmate…

auteur

Get notified of new articles from this auteur