Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 03 ’19

Foto's van de stoet migranten die richting de Amerikaanse grens wandelt

Magnum-fotograaf Larry Towell volgde de karavaan waar Trump onophoudelijk zo over loopt te foeteren.

Vorige week vrijdag maakte Donald Trump eindelijk een einde aan de shutdown van de overheid, die meer dan een maand heeft geduurd. Althans, voorlopig:…