Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Siep de Haan for Het Parool
May 15 ’21

Onderwijs: Kansarme leerlingen hebben baat bij meer elementaire kennisoverdracht — 'Graag meer kennis, minder gezelligheid'

De kansenongelijkheid heeft het land vorig jaar geraakt, mede dankzij de NPO-serie Klassen. Docent Siep de Haan schrijft dat segregatie niet het probleem is en draagt andere oplossingen aan. 'De Amsterdamse onderwijswethouder lijkt het advies niet te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Siep de Haan

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Trouw