Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Laurien van Ulzen for Tubantia
Oct 10 ’19

'DREMPELLOZE' NATUUR — De paden op, de lanen in met je rolstoel

Steeds meer natuurgebieden worden toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Zo ook het Arboretum Poort Bulten in De Lutte. Want, zo zegt Stichting Natuurmonumenten, iedereen moet van de natuur kunnen genieten.

Een lekkere herfstwandeling op …

auteur

Get notified of new articles from this auteur