Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 06 ’22

Oldenzaals gezin liet alles achter zich, avontuur in Spanje begonnen: ‘Hier zijn ze hard werken niet gewend’

OLDENZAAL - Terwijl Spanjaarden bibberend van de kou over straat gaan, genieten Jaap Oude Nijeweme (34), Kim Gerrits (32) en zoontje Brent (6) met de korte broek van de winterzon. Een update vanuit de Costa Blanca, waar het gezin uit Oldenzaal sinds …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Aileen Slot

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer