Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 24 ’18

De kampioenstitel vieren op de feestwagen: gezellige traditie of levensgevaarlijk situatie? — De platte kar staat voor feest

Harde muziek, veel drank en een hossend elftal op een platte kar. De spelers vinden het geweldig, maar de sportbonden en overheden maken zich grote zorgen.

Kampioensteams trekken de komende weken door door dorpen en wijken om hun titel uitbundig te vi…