Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 12 ’19

Grote voorzichtigheid is geboden als het om pensioenen gaat

In zijn opinieartikel over de rekenrente en het pensioenstelsel (Opinie, 25 juni) lijkt Frans Dijkstra van mening dat de historische rendementen vanaf 1993 terug kunnen komen. Ook refereert hij aan het feit dat andere Europese landen werken met een r…

auteur

Get notified of new articles from this auteur