Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 09 ’18

Samenleesclub zoekt leeshelden

Sint-Pieters-Leeuw Komende zondag wordt de nieuwe samenleesclub in Leeuw opgestart.

Het gemeentebestuur wil kinderen die het wat moeilijker hebben bij het lezen op deze manier ook laten genieten van prachtige verhalen. Twee keer per maand zullen ze sa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur