Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 30 ’21

Beekse Afghaan vreest voor zijn school als buitenlandse troepen vertrekken: ‘Taliban accepteert niet dat meisjes onderwijs krijgen’

HILVARENBEEK - Het was een intensief project vol moeilijkheden, maar Sultan Ahmad Fayaz en Frank Doomen slaagden in hun intentie om een school op te zetten in Afghanistan. Die floreert, maar met het vertrek van Amerikaanse en NAVO-militairen uit het …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stan Schrijen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer