Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 22 ’21

Bedrijfseconomisch belang — Rechter: Recyclebedrijf ATM mag vervuild asfalt importeren

ATM uit Moerdijk is voornemens drie ladingen met in totaal 90.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat en 1500 ton vervuilde grond te importeren uit België, Frankrijk en Luxemburg. Het bedrijf wil deze afvalstoffen reinigen onder extreme temperaturen, waa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden