Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex Dolstra for Dagblad van het Noorden
May 23 ’18

Drents debat dat geen debat mocht worden

Een debat over de omgevingsvisie voor Drenthe bleek een voorgeprogrammeerde tv-show waarin gewone burgers slechts als decoratie dienden.

Vorige week woensdag was ik door een verkeerd geïnterpreteerde oproep afgekomen op een debat met de Statenleden va…

auteur

Get notified of new articles from this auteur