Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Amélie Rombauts for Knack Weekend
Oct 19 ’21

Niets is wat het lijkt: architectenbureau DMOA bedot iedereen met een bakstenen bungalow

Een vervallen Oostenrijkse chalet werd vervangen door een kleine, bakstenen bungalow. Dat vermoed je tenminste wanneer je voorbij het huis van Maarten en Jesse wandelt. Maar DMOA wist iedereen te bedotten met hun ontwerp. 'Van buitenaf heb je geen id…

auteur

Get notified of new articles from this auteur