Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timmie van Diepen for Het belang van Limburg
Aug 30 ’21

Waarom de hervorming van het openbaar vervoer pas voor 2023 is

De grote hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen komt maar niet van de grond. Juridische procedures blijven voor vertraging zorgen. Zelfs 2022 wordt nu wellicht onhaalbaar.

We found this article at:

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Timmie van Diepen

De Limburger, De Standaard, De Telegraaf, Gazet van Antwerpen