Article

Mar 24 ’20

Europa heeft het materiaal om deze brand te blussen

Al lijken de strandgangers het nog niet door te hebben, de coronapandemie is geëscaleerd en zal gevolgen hebben die met de Lehman-crisis (2008) vergelijkbaar zijn. Corona is een probleem op Europese schaal, en er is vooralsnog alle reden voor interve…

auteur

Get notified of new articles from this auteur