Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sien Boonen for Flaironline.nl
Jan 12 ’18

Van Oprah tot Astrid Joosten: dit zijn de vijf televisiemomenten waar iedereen het deze week over had

Elke week selecteert Leonieke – hoofdredacteur van Flair – de grappigste, schattigste en ontroerendste, maar vooral de leukste videofragmenten die je écht gezien moet hebben.

‘Ongelooflijk hoeveel foute, seksistische opmerkingen hij eruit gooit, maar …

auteur

Get notified of new articles from this auteur