Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Journalist

Arthur Graaff

Published in HP/De Tijd, nrc.nl, Brabants Dagblad and de Volkskrant
Followers
1
Articles
10
Media
4
Collaborated with

Highlighted

Arthur Graaff for HP/De Tijd
May 20 ’14

Een monument voor deserteurs uit het nazileger en een besmeurd kindergraf

Mauthausen, het enige grote concentratiekamp in Oostenrijk. Het was bedoeld om mensen te vernietigen door middel van arbeid. (Vernichtung durch Arbeit.) Er was een beruchte steengroeve, waar nogal wat gevangenen na het verlies van alle hoop uit zichzelf dan maar in sprongen. Het was ook het kamp waar de eerste van straat gehaalde Nederlanders terechtkwamen, na de allereerste razzia in Amsterdam in februari 1941. Die razzia leidde een week later tot de Februaristaking, die de reputatie van Nederl…

Arthur Graaff for HP/De Tijd
Mar 19 ’14

De Tweede Wereldoorlog is handel. Nu in Rotterdam

Van een muffe teddybeer tot een gesmolten naaimachine, en van een twaalfdelige bestekset tot een bord met de tekst ‘Voor Joden verboden’. En zeker de knikkers, die waren van Anne Frank. De Tweede Wereldoorlog is handel, zolang al die dingen maar bij elkaar staan. Dat blijkt momenteel in Rotterdam, waar in de Kunsthal de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen‘ plaatsvindt.

Het aantal bezoekers – groot en klein – was onverwacht hoog, namelijk drie maal meer dan gedacht. Drie maal…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10 articles