Journalist

Antonie Kerstholt

Publicist met een economische en juridische achtergrond. Voormalig advocaat en management consultant.
Followers
0
Articles
138
Media
10

Highlighted

Sep 08 ’21

Plannen van Groep Omtzigt illustreren staat van ontbinding van onze democratische rechtsstaat

Inzet voor een betere bestuurscultuur, de aanpak van de woningnood, het borgen van een bestaanszekerheid voor iedereen en het instellen van een Grondwettelijk Hof, vormen de basis van het programma van eenmansfractie Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Stuk voor stuk onderwerpen die in een goed functionerende democratische rechtsstaat met respect voor alle sociale grondrechten en de Grondwet als geheel, niet om een speciale aandacht zouden hoeven te vragen. Dat zou dan een vanzelfsprekendheid zij…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

75 articles (from 138 total)