Artikel

Brieven: niet alleen geld bepaalt de waarde van leven

Zorgkosten

Manke vergelijking

In het eendimensionale artikel van Matthijs Versteegh wordt voorbijgegaan aan de noodzakelijke discussie die een keuze tot wel of niet behandelen van een ziekte behoort te vergezellen en in een breder perspectief plaatst (…

versie master.56c1158 · production modus · 12 dagen geleden uitgebracht