Article

Jasper D'hoore for De Tijd
Nov 27 ’21

Nederland beseft: het flexwerk is doorgeslagen

Nergens in Europa werken meer mensen dan in Nederland, waardoor we vaak naar de noorderburen kijken voor arbeidsmarkthervormingen. Maar de hele flexagenda - met nulurencontracten, de vele zelfstandigen en zweetjobs in de distributiecentra - wordt er …

auteur

Get notified of new articles from this auteur