Article

Thomas Benedikter for Nederlands Dagblad
Jul 29 ’19

Opinie: Hoe kan een regio zich in vrede afscheiden? Het antwoord is even simpel als paradoxaal

Een regio kan zich niet eenzijdig onafhankelijk verklaren. Splitsing van een land kan alleen als iedereen het over de regels eens is. En er speelt nogal wat op dit gebied in Europa.

Hoe kan een land zichzelf opsplitsen? Langs democratische weg uiteraa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur