Article

Nov 01 ’17

Het lijkt of Eindhoven Airport móet groeien

Voor verdere groei van Eindhoven Airport moeten normen worden

gesteld aan overlast en bijdragen aan de regionale economie.

De besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport komt op gang. De druk wordt opgevoerd. Er is een Brainport-agenda gepres…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Leen van der List

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, FD

Bernard Gerard

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad