Article

Dec 15 ’21

Regels voor asfaltcentrales aangescherpt: fabrieken stoten te veel schadelijke stoffen uit

De regelgeving voor asfaltcentrales wordt aangescherpt, nu blijkt dat fabrieken te veel giftige stoffen uitstoten bij recycling van asfalt.

Uit een inventarisatie van het ministerie van infrastructuur en waterstaat komt naar voren dat acht van de 18 g…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden