Article

Mar 30 ’19

Bij de prelude opus 32 nr. 13 - Sergei Rachmaninov

Een olifant ontwaakt in zijn hiernamaals van ivoren toetsen -

slagtanden getemd maar welk ondier wil ooit leren

musiceren? En ook van nature fijnzinnig trillende rimboebomen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Anneke Brassinga

De Groene Amsterdammer, Trouw, apache, de Volkskrant