Article

Nicole Goud for PlusOnline
Dec 20 ’21

Corona is geen excuus voor overschrijding beroepstermijn

In een geschil met de Belastingdienst is een paar maanden geleden mijn bezwaar afgewezen. Ik had toen zes weken om in beroep te gaan. Binnen die termijn was mijn pc gecrasht en kon ik vanwege de strenge lockdown op dat moment mijn pc niet laten repar…

auteur

Get notified of new articles from this auteur