Article

Nov 15 ’21

Vaccinatiecampagne — Prikken in kerk of een dorp verderop

Met priklocaties op alternatieve plekken wil het kabinet mensen bewegen zich alsnog te laten vaccineren. Speerpunt zijn dertig gemeenten waar de vaccinatiegraad achterblijft.

Saskia van Westhreenen

Amsterdam…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Saskia van Westhreenen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden