Article

Frank Treurniet for nrc.nl
Feb 17 ’22

Verlies doel niet uit oog

Briefschrijver Aris Gaaff (16/2) geeft fraai, scherp en deskundig commentaar op mijn brief (14/2) over Esperanto. Alle kanttekeningen die hij plaatst bij de eenvoud van deze 135 jaar oude internationale hulptaal zijn raak, maar goeddeels details. Het…

auteur

Get notified of new articles from this auteur