Article

Bruno Verdam for De Groene Amsterdammer
Mar 02 ’21

De plaats van de onbereikbare graal

Linkse partijen willen dat wetgeving in de toekomst wordt getoetst aan onze grondrechten – de constitutionele evenknie van onze mensenrechten. Maar ons vertrouwen in het blinde karakter van zulke mensenrechten vormt ook een valkuil.

Wie zich in voorbe…

auteur

Get notified of new articles from this auteur