Article

Tom Cochez for apache
May 31 ’21

Het kapitale belang van de Antwerpse ouderenzorg

Naar alle waarschijnlijkheid zet de Antwerpse gemeenteraad het licht op groen voor een gedeeltelijke privatisering van Zorgbedrijf Antwerpen. De stad neemt zo een voorafname op een nieuw Vlaams decreet dat het mogelijk moet maken om privaat ...

auteur

Get notified of new articles from this auteur