Article

Menno Lievers for nrc.nl
Sep 03 ’19

Herstel de basisbeurs in ere

‘Spreiding van kennis, macht en inkomen’ was ooit het motto van het legendarische kabinet-Den Uyl. Het is tekenend voor de teloorgang van de sociaal-democratie dat uitgerekend een PvdA-minister een einde heeft gemaakt aan de spreiding van kennis. Het…

auteur

Get notified of new articles from this auteur