Article

Anja van der Laan for Friesch Dagblad
Sep 03 ’21

Verzetsmannen Folkert Bergsma en Lolle Rondaan van knokploeg Sexbierum schreven een afscheidsbrief. Maar wat staat er in de doorgehaalde passages?

Wat staat er onder de met paars potlood doorgehaalde passages in de afscheidsbrieven van verzetsmannen Folkert Bergsma en Lolle Rondaan? Kan techniek de letters aan het licht brengen? Het Fries Verzetsmuseum en historisch centrum Tresoar hopen erop.

O…

auteur

Get notified of new articles from this auteur