Article

Annemiek Huijerman for OneWorld
Jan 31 ’18

Nieuwe kleding maken uit oud textiel gebeurt mondjesmaat

Nederland wil in 2025 koploper zijn in hoogwaardige textielrecycling, maar initiatieven op dit vlak zijn nog versnipperd en kleinschalig. Wat staat een doorbaak in de weg? Een rondgang langs verschillende partijen.

Wereldwijd gebruikt de textiel- en k…

auteur

Get notified of new articles from this auteur