Article

Brieven 4/1/2021

Gezondheidszorg

Eis aan houdbaarheid

Dat medicijnen niet geleverd kunnen worden is ernstig probleem, waarvoor dringend oplossingen moeten worden gezocht. Uit het artikel Ministerie VWS heeft medicijntekorten nog niet opgelost (28/12) blijkt dat de aanl…