Article

Tim Van Dijke for Joop
Mar 15 ’19

Meer Democratie! Meer Politiek Assistenten!

Uitholling van de democratie! Dat horen we regelmatig en met een reden. Als we alleen al naar de huidige verkiezingscampagne kijken zien we dat de verkiezingen zelf van secundair belang zijn. We gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de waterscha…

auteur

Get notified of new articles from this auteur