Article

Brieven

Spelen

Goede fantasie

Briefschrijver Pim van der Pol verwijt Floor Rusman dat zij ten onrechte stelt dat fantasie zich niet door regels laat begrenzen (Spelen is wél aan grenzen gebonden, Brieven, 10/7). Nauwkeurige lezing van haar essay leert dat ze s…