Article

Pim Kraan for de Volkskrant
Jun 29 ’21

kinderrechten — Nederland moet ook kinderen toegang geven tot de sociale zekerheid. Want nu krijgen ze helemaal niets als hun ouders uit beeld zijn of gekort worden

Zo'n 250 duizend kinderen in Nederland groeien op in armoede. Maak daarom de toeslagen waar ze recht op hebben, zoals kinderbijslag, rechtstreeks aan ze over.

Toeslagen bedoeld voor kinderen, zoals kinderbijslag, worden in Nederland aan ouders uitbeta…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Pim Kraan

Nederlands Dagblad, de Volkskrant, nrc.nl