Article

Apr 15 ’20

Geef gemeenten de vrijheid om innovatieve warmtenetten toe te staan

Met zijn voorstel voor de nieuwe Warmtewet hoopt minister Wiebes een snelle uitrol van warmtenetten te bevorderen, zodat huishoudens van het aardgas af kunnen. De plannen gaan echter voorbij aan de lessen vanuit het buitenland en aan de ­literatuur o…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs