Article

Brieven 14/3/2018

Boekenweek

Couperus tegen Tolstoj

„...O God, o God, wat is onze eeuw in zijn populair vermaak in stomheid en verstomdheid radeloos verloren!” schreef Louis Couperus in het weekblad De Haagsche Post (gebundeld in het boek Oostwaarts, 1923). Deze uitspra…