Article

Bart Van Craeynest for De Tijd
Sep 02 ’20

Het Kraaienest Budgettaire uitdagingen niet negeren

V olgens het monitoringcomité klimt het begrotingstekort dit jaar tot meer dan 12 procent van het bruto binnenlands product (bbp) , het hoogste niveau sinds 1983. Dat klinkt dramatisch, maar hoeft dat niet te zijn. Een tijdelijk deficit om de crisis …

auteur

Get notified of new articles from this auteur