Article

Dec 27 ’17

CO2-afvang en -opvang en duurzame energie behoren in LAT-relatie

Het kabinet wil dat de uitstoot van koolstofdioxide in 2030 is gehalveerd. Dat is een forse uitdaging als je weet dat we met hard werken rond de 20-25%…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs