Article

Feb 21 ’20

Stikstof Onkunde D66 leidt tot rechtse coalitie — Weinig mensen weten wat natuurbeleid beoogt

Bomen gedijen bij stikstof, maar daar houden Natura 2000-ecologen niet van, aldus kritische leden van het CDA.

Bijna niemand vindt het goed natuurbeheer om paarden te laten doodhongeren. Zeker niet als ze door natuurbeheerders zelf zijn uitgezet in ee…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs