Article

Arabella Burgers for de Volkskrant
Oct 13 ’17

Milieu en mens zijn beter af met een krimp van de veestapel

Als collega Jan Dijkhuizen naar een koe kijkt, ziet hij een fabriekje, een fermentatievat, een uier en een jaarproductie van 12 duizend liter melk, waarmee hij het dier reduceert tot een ding dat geld moet opleveren (O&D, 28 september). Het is schrij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur