Article

Lise Witteman for Follow the Money
Oct 26 ’20

Nederlandse veeboer klem tussen mondiale ambities FrieslandCampina en groene doelstellingen EU

Zuivelbedrijf FrieslandCampina wil de wereld veroveren met melkproducten. Dankzij de enorm productieve Hollandse koeien en uitgekiend veevoer werpt de coöperatie zich op de snel groeiende economieën in Afrika. Daar worden de spotgoedkope overschotten…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Lise Witteman

De Groene Amsterdammer, De Telegraaf, Follow the Money, Nieuwe Revu